Kadın Kozası Yürütme Kurulu

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Kadın Kozası’nın amacı, vakfın temel amaçlarına ve bu amaçlar temelinde sürdürülen çalışmalara destek vermenin yanında sağlık, sosyal hizmet ve kadın ile ilgili meseleleri kapsamlı bir yaklaşımla ele almak, bu çerçevede eğitim faaliyetlerinde bulunmak, vakfın kadın üye, mensup ve gönüllüleri arasında etkinlikler yoluyla dayanışım sağlamak, ülkemizde ve dünyada aile, kadın ve çocuk temalı yaklaşımlara vakıf adına oluşum, katılım ve izlem sağlamak, yapılacak sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel çalışmalarla uygulanabilir, sürdürülebilir ve denetlenebilir sağlık ve sosyal hizmet stratejileri, politikaları ve uygulamaları ortaya koymak ve bu tür faaliyetleri desteklemektir.

Dr Yasemin Karaman Eren
Dr Yasemin Karaman Eren

1985 yılında Konya’da doğdu.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2010 yılında mezun oldu. Halen Bakırköy Prof Dr Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde psikiyatri ihtisasına devam eden Eren evlidir.

Dr Şehide Baz
Dr Şehide Baz

 

1986 yılında Gaziantep Islahiye’de doğdu. 2004 yılında Islahiye Opet Anadolu Lisesinden mezun oldu. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpasa Tıp Fakültesi’ne başladı. 2011 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya ölümünde ihtisasa başladı.

Öğrencilik yıllarında Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı’nın öğrenci çalışmalarında aktif rol alan Baz evli ve iki çocuk annesidir.

Dr Ruken Şimşekoğlu
Dr Ruken Şimşekoğlu

1990 yılında Diyarbakır’da doğdu. Diyarbakır Anadolu Lisesi’ndeki eğitiminin ardından 2008 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne başladı. Mezuniyet sonrası atandığı Fatih Toplum Sağlığı Merkezi’ndeki görevine ara vererek Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde nöroloji ihtisasına başladı. 2015 yılında yeniden TUS’a girerek ihtisasına İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği’nde devam etme hakkı kazandı.

Üniversite öğrenciliği sırasında Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı’nda öğrenci çalışmalarında bulundu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Kulübü (CTF SOS) kurucu başkanlığı yaptı. 2010-2014 yılları arasında Hayat Sağlık Dergisi ekibinde yer alan Şimşekoğlu’nun çeşitli yazıları dergide yayınlandı. Beşikçizade Tıbbi ve İnsani İlimler Merkezi’nde 2013 yılında yapılan İnsan Doğası Sempozyumu’nda ‘Duyguların Temel Mekaniği’ başlıklı tebliğde bulundu.

İstanbul Tıp Fakültesi’nde nöroloji ihtisasına devam etmekte olan Şimşekoğlu, evli ve bir çocuk annesidir.

Esen Saz Çalım
Esen Saz Çalım

1983 yılında Bitlis Ahlat’ta doğdu. 1994’te orta öğrenimine başladığı Manisa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde lise öğrenimine devam etti. 28 Şubat kararlarının etkili olduğu günlerde başörtüsüyle okula girdiği gerekçesiyle okul birincisi olduğu İmam Hatip Lisesi’nde uyarı, kınama, kısa süreli uzaklaştırma ve lise birinci sınıfın sonunda tasdikname ile okuldan uzaklaştırma cezaları aldı.

Liseyi dışarıdan bitirmek üzere Açık Öğretim Lisesi’ne başvurdu. Meslek lisesi çıkışlı olduğu için zorunlu olarak Açık Öğretim Ticaret Meslek Lisesi’ne kayıt oldu. Ticaret Meslek Lisesi’nde alması gereken mesleki derslere okul idaresi tarafından başörtülü olduğu gerekçesiyle alınmadı. Bu sırada Açıköğretim Meslek Lisesi’nden Açık Öğretim Lisesi düz lise programına geçebilmek için İdari Mahkemeye başvurdu. Mahkeme aleyhte sonuçlandı ve Danıştay’a kararı temyiz için başvurdu. Henüz mahkeme sonuçlanmadan çıkan idari bir kararla 2002 kayıt döneminde Açık Öğretim Lisesi düz lise programına geçiş yaptı. 1998 yılında başlayan zorlu lise süreci sonrası 2003 yılında Açık Öğretim Lisesi’nden okul birinciliği ile mezun oldu. O dönemde başörtüsü probleminin olmadığı tek üniversite olan Boğaziçi Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne başladı. 2008 yılında mezun oldu.

2010 yılından itibaren bir süre İngilizce öğretmenliği yaptı. 2013 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimini tamamladı.

Evli ve iki çocuk annesidir.

 

Dr Filiz Tayfur
Dr Filiz Tayfur

Erzurum’da depremde göreve giderken hayatını kaybeden bir doktorun adını alarak dünyaya geldi.

Şehremini Lisesini bitirdikten sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Zorunlu hizmetini Rize’de tamamladı.

İstanbul’da değişik ilçelerde çalıştıktan sonra Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniğinde  iki yıl Diyaliz Hekimliği eğitimi aldı.

Halen Aile Hekimliği yapan Tayfur  evli ve üç çocuk annesidir.

Diş Hk Arzu Yanık
Diş Hk Arzu Yanık

1974 yılında Elazığ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1996’da İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu.

Kendi muayenehanesi ve çeşitli özel sağlık kuruluşlarında çalıştı. Evli ve üç çocuk annesidir.

Vakfın kız öğrencilerle ilgili çalışmalarında aktif görev almış olup 2009’dan beri devam eden tefsir çalışmalarında rehberlik etmektedir. Halen Kadın Kozası başkanlığını yürütmektedir

Uz Dr Nimet Kaptan Zengince
Uz Dr Nimet Kaptan Zengince

1969 yılında Balıkesir Sındırgı’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sındırgı’da, tıp eğitimini 1986-1992 yılları arasında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

Mezuniyet sonrası Giresun Bulancak’ta 2 yıl mecburi hizmet yaptı. 1995′ de Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde ihtisasa başladı. 1999’da ihtisasını bitirerek bir özel sağlık kuruluşunda çalışmaya başladı.

15 yıldır aynı kuruluşta Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak çalışmakta olan Zengince, evli ve 2 çocuk annesidir.

Uz Dr Rümeysa Yeni Elbay
Uz Dr Rümeysa Yeni Elbay

1983 yılında İstanbul’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde dereceyle tamamladıktan sonra aynı yıl Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı ve eğitimine başarı bursuyla devam etti. 2007 yılında Tıp Fakültesini üçüncülükle bitirerek Yüksek Onur Ödülü’ne layık görüldü. Psikiyatri ihtisasını İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.

Kadına yönelik şiddet, alkol-madde bağımlılığı, ergen sağlığı, intihar, gönüllü sağlık hizmetleri gibi birçok toplumsal konuda akademik ve sosyal çalışmalarda bulundu. Çeşitli bilimsel dergilerde makaleleri yayınlandı.

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı, Kadın Sağlıkçılar Dayanışma Derneği, Yeryüzü Doktorları, Kadın ve Demokrasi Derneği, Meridyen Derneği ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’nin çeşitli projelerinde görev aldı.

Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilen Elbay evli ve iki çocuk annesidir.

Uz Dr Zeyneb İrem YÜKSEL SALDUZ
Uz Dr Zeyneb İrem YÜKSEL SALDUZ
1982 yılında Kocaeli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kocaeli’de tamamladı. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Mezuniyet sonrası Bezmialem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesin’de Aile Hekimliği ihtisasını tamamladı. Mecburi hizmet sonrası Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesin’de göreve başladı. ABD/Rochester/Minnesota/Mayo Clinic Transfüzyon Tıbbı bölümünde gözlemci hekim olarak eğitim aldı.

Halen Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesin’de Aile Hekimliği Uzmanı, Transfüzyon Tıbbı Hekimi, Medikososyal hekimi olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.

Etkinlik Takvimi

<<Haziran 2022>>
PSÇPCCP
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

HSV Etkinlikler

Kayıtlı yeni etkinlik yoktur.

HSV Duyuru

Congress on Health in Africa: Kayıtlar Başladı

Afrika Sağlık Kongresi Temmuz 2017’de İstanbulda gerçekleştirilecek. Kongre Hayat Sağlık ve Sosyal Devamı

Fitoterapi Eğitimi sonuçlandı.

Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı bünyesinde Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Devamı

Hayat Sağlık dergisinin son sayısı çıktı.

Müze fikri modernitenin ve ona bağlı ilerlemeci zaman algılayışının bir ürünüdür. Zamanı Devamı

FIMA2017 Gönüllü Çağrısı

Değerli Gönüllümüz, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı olarak, üyesi olduğumuz Federation Devamı

‘Fitoterapi Eğitimi’ Gerçekleştirildi

HSVkadınkozası olarak organize ettiğimiz ‘Fitoterapi Eğitimi’ programının ilki 18.02.2017 Cumartesi günü BETİM’de geniş Devamı